EverBright Foto

WebboardPortfolioReservation

 
 หากท่านกำลังมองหาช่างภาพงานรับปริญญามืออาชีพ
มีประสบการณ์ถ่ายภาพให้บัณฑิตมากกว่า 300 งาน จากหลายสถาบันทั่วประเทศ
ช่วยคิดท่าและหามุมสวยๆ ให้บัณฑิตมีภาพเก็บไว้เพื่อความทรงจำที่ดี
ใช้กล้องและอุปกรณ์คุณภาพสูง พร้อมบริการประทับใจ กรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลา


อุปกรณ์ที่มี (ช่างภาพเป็นผู้เลือกใช้ตามความเหมาะสม)
 | กล้อง Canon 5D Mark II + 5D + 50D |
| เลนส์ Canon 17-40 f4L+ Tokina 10-17 fisheye + Tamron 17-50/f2.8 + Canon 50/f1.4 + Canon 85/f1.8 + Canon 70-200 f4L
| Flash Canon 580EX II |

Promotion!
สามารถหาเพื่อนบัณฑิตที่รับรอบเดียวกันมาหุ้นค่าใช้จ่ายกันได้ค่ะ
คิดคนที่เพิ่มมาเพียงหัวละ 1000 บาท/คน/คิว ทำแผ่น+ปก+กล่องให้ทุกคน


Promotion!
สามารถหาเพื่อนบัณฑิตที่รับรอบเดียวกันมาหุ้นค่าใช้จ่ายกันได้ค่ะ
คิดคนที่เพิ่มมาเพียงหัวละ 1000 บาท/คน/คิว ทำแผ่น+ปก+กล่องให้ทุกคนPromotion!
สามารถหาเพื่อนบัณฑิตที่รับรอบเดียวกันมาหุ้นค่าใช้จ่ายกันได้ค่ะ
คิดคนที่เพิ่มมาเพียงหัวละ 1000 บาท/คน/คิว ทำแผ่น+ปก+กล่องให้ทุกคน

 

โปรโมชั่นพิเศษ

บัณฑิตสามารถหาเพื่อนมาร่วมหุ้นค่าใช้จ่ายได้ โดยเพิ่มเงินเพียง 1000 บาท/คนที่เพิ่มมา 1 คน แล้วเราจะทำแผ่นดีวีดี+ปก+กล่องให้คนละชุดค่ะ
โดยมีเงื่อนไขคือบัณฑิตทั้งหมดควรจะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด แยกมุมกันถ่ายภาพเดี่ยวได้ เพียงจัดแบ่งคิวกันดีๆ และเป็นการถ่ายในช่วงรอบเวลาเดียวกันเท่านั้นค่ะ

บริการถ่ายภาพนอกรอบ

สำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายภาพนอกรอบ เพื่อให้ได้ภาพสวยๆในบรรยากาศที่โล่งสบายตา
ไม่มีคนเบียดกันแน่นๆ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นมุมถ่ายภาพยอดนิยม
สามารถเลือกถ่ายภาพนอกรอบในมหาวิทยาลัย หรือสถานที่อื่นก็ได้

ค่าบริการถ่ายภาพนอกรอบ
บัณฑิต 1 คน 3,000 บาท / 4 ชม. หรือ
5,000 บาท / 8 ชม.
ยินดีรับถ่ายเป็นกลุ่ม โดยคิดคนที่เพิ่มมา คนละ 500 บาท

 
 

 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสอบถามคิวว่างได้ที่
โทร 081-619-9698
email: napalerkbim@hotmail.com website: http://www.everbrightfoto.com

ถ่ายภาพรับปริญญา ช่างภาพรับปริญญา ตากล้องรับปริญญา ตาก้องรับปริญญา ช่างถ่ายภาพรับปริญญา มืออาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชินวัตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ วิทยาเขตพระนครใต้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันราชภัฏ กำแพงเพชร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ จอมบึง จันทรเกษม เชียงราย เชียงใหม่ ชัยภูมิ เทพสตรี ธนบุรี นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
บุรีรัมย์ พระนคร พระนครศรีอยุธยา พิบูลสงคราม เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต มหาสารคาม ยะลา ร้อยเอ็ด ราชนครินทร์ รำไพพรรณี ลำปาง เลย วไลยอลงกรณ์ (เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์) ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สวนดุสิต 
สวนสุนันทา สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หมู่บ้านจอมบึง อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี